DETEKTI VNÍ   A  BEZPEČNOSTNÍ   AGENTURA

Úvod Kontrola
Kontrola nemocných PDF Tisk Email

Jednou z našich nových činností je provádění kontrol nemocných zaměstnanců, kteří byli uznáni dočasně práce neschopnými dle § 192 Zákoníku práce.

Proč kontrola nemocných?
Zejména proto, že dle zákona o nemocenském pojištění č. 187/2006 Sb. hradí prvních 14 kalendářních dnů nemocenské zaměstnavatel. Ne všichni nemocní však dodržují povinnosti dočasně práce neschopného pojištěnce a proto vám nabízíme provádění kontrol nemocných, a to za účelem zamezení podvodné nemocnosti. Kontroly jsou účinný preventivní prvek.

Kdy je vhodné provést kontrolu nemocného
Zejména tehdy, když jako zaměstnavatel máte podezření, že váš zaměstnanec nemoc pouze předstírá, ze zaměstnání bere nemocenskou a přitom vykonává jinou činnost.

Co bude našim úkolem
Úkolem našeho pracovníka bude osobní návštěva vašeho nemocného zaměstnance v místě nahlášeného pobytu, kde bude následně sepsán protokol o provedené kontrole. Nebude-li nemocný zaměstnanec v místě nahlášeného pobytu zastižen, bude vše písemně zaprotokolováno. Na základě tohoto protokolu pak budete moci z části (nebo zcela) odebrat danému zaměstnanci nemocenské dávky. Kontroly lze dle vašeho přání provádět i o víkendu.

Chcete-li více informací, neváhejte nás kdykoliv kontaktovat.

Co vám to přinese?
Tyto kontroly jsou především účinným preventivním prvkem a také vám pomůžou odhalit zaměstnance, kteří úmyslně omezují a komplikují chod vaší firmy a v neposlední řadě vás stojí peníze, které vydáte na jejich nemocenskou.

Právní rámec
Kontroly nemocných jsou umožněny zákonem o nemocenském pojištění č. 187/2006 Sb., který nabývá účinnosti dne 1. 1. 2009. Dle § 65 odst. 2 písm. c) tohoto zákona, je zaměstnavatel oprávněn provádět kontroly, zda zaměstnanec v období prvních 14 kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti dodržuje povinnosti stanovené v § 56 odst. 2 písm. b) tohoto zákona.

Platné znění zákona o nemocenském pojištění č. 187/2006 Sb.

A nakonec malá poznámka...
Zákonem č. 261/2007 Sb. byla účinnost zákona o nemocenském pojištění č. 187/2006 Sb. odložena ke dni 1. 1. 2009. Ustanovení § 65 odst. 2 písm. c) lze tedy poprvé použít ode dne 1. ledna 2009.

 

Rychlý kontakt

Karel Malantuk

tel.: 777 759 971

e-mail: info @ securitym.cz

Securitym
Vltavská 24
150 00 Praha 5

mapa-cr-z-finit

Klikněte na mapku pro sídlo společnosti Securitym v Chebu

Na mapce jsou znázorněny naše pobočky, jsme však schopni působit na celém území České Republiky...

Detektivní služby

bot_row_1
Detektivní služby nabízíme jak právnickým, tak fyzickým osobám.

 

Bezpečnostní služby

bot_row_2
Bezpečnostní služby nabízíme právnickým i fyzickým osobám.

Úklidové služby

bot_row_3
Zajišťujeme také rozsáhlé spektrum úklidových služeb.

Kontrola nemocných

bot_row_4
...zaměstnanců, uznaných dočasně práce neschopnými.